מיכלאנג’לו כינרת

הסתיים שיווק עשרת הבניינים

אכלוס שלב ב’ בקרוב !